Chat with us, powered by LiveChat

Tietokoneen forensiikkatutkimus

Tietokoneen forensiikkatutkimus.
Palautamme tietokoneilta todisteita/näyttöä – dokumentteja, kuvia, sähköposteja, lokeja ja paljon muuta.

Tuomme esiin piilotettuja todisteita tietokoneelta

Tietokoneen forensinen tutkimus voi tuoda esiin painavia todisteita sellaista henkilöä kohtaan, jota epäillään rikoksesta, ahdistelusta tai petoksesta työpaikalla.

Tietokoneen tutkiminen antaa usein parempia ja selkeämpiä todisteita kuin mitä saamme ulos matkapuhelimelta tai tablettitietokoneelta.

Tietojen varastaminen usb-tikulle.
Yritykselle tärkeään materiaaliin kohdistuvat varkaudet ovat yleisiä.

Yritykselle tärkeän materiaalin varastaminen tai vuotaminen jollekin ulkopuoliselle työtietokoneen kautta on yksinkertaista. Usein tiedot kopioidaan ulkoiselle kovalevylle tai USB-tikulle, mutta myös sosiaalista mediaa ja sähköpostia voidaan käyttää tähän tarkoitukseen.

Tutkimuksen aikana palautamme poistettua ja “piilotettua” dataa, jota voidaan käyttää todisteena epäiltyä vastaan. Kyseessä voi esimerkiksi olla loki, joka kertoo, että data on tiettynä ajankohtana siirretty tietylle tallennuslaitteelle.

Kaikki toiminta jättää jäljet

Tietokoneelle jää jälki kaikesta. Epäilty henkilö tekee yleensä kaikkensa poistaakseen ja hävittääkseen todisteet. Osa käyttää erityisiä poisto-ohjelmia. On kuitenkin olemassa monia asioita, joita edes osaava tietokoneenkäyttäjä ei osaa ottaa huomioon. Ahlberg Data pääsee käsiksi näihin tietoihin.

Otamme selvää kaikista yksityiskohdista. Saamme esimerkiksi selville tiedonsiirtoon käytetyn muistin merkin ja sarjanumeron. Palutamme henkilön poistamat sähköpostit, sähköpostin liitteet, Facebookissa ja Skypessä käydyt keskustelut, tiedostot, keskustelulokit jne.

Tietojen siirto.
On hyvä, jos pääsemme käsittelemään kaikkia laitteita joita epäilty on käyttänyt, siis myös ulkoisia kovalevyjä ja usb-tikkuja.

Kattava raportti

Kun tutkimus on valmis, toimitamme teille täyden, helposti ymmärrettävän raportin. Raportti sisältää yhteenvedon ja siihen on listattu kaikki potentiaaliset todisteet, jotka olemme löytäneet. Raporttia voi käyttää todisteena tuomioistuimessa tai vahvistuksena epäilyä kohtaan. Hyvää todistetta on vaikea kumota.